Dla autorów

Zapraszamy Autorów - pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych, dotąd niepublikowanych i nierozpatrywanych w tym samy czasie przez żadną inną redakcję artykułów naukowych oraz recenzji książek.

 

Pismo publikuje sześć numerów rocznie
Numer ISSN: 1733-6716
Liczba punktów MNiSW: 8
Pismo jest dostępne w JSTOR