Number 53

Download issue as a PDF file (free of charge) 

 

Paper issues (orders) available at: www.akademicka.pl/politeja.

 

 

No. 53 (2/2018) 

 

Table of contents:

» WSPOMNIENIA

» Barbara Stoczewska, Marek Waldenberg - uczony niepokorny

» Edyta Chwiej, Janusz Józef Węc, Wspomnienie o Profesor Ewie Bojenko‑Izdebskiej

» STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

» Michał Drgas, Siła organizacji międzynarodowych i jej wyznaczniki

» Rafał Kopeć, Broń antysatelitarna. U progu drugiego etapu militaryzacji kosmosu

» Jadwiga Błahut-Prusik, Pomiędzy bezpieczeństwem, sekurytyzacją a językiem

» Michał Lubina, Nie tylko geopolityka. Relacje rosyjsko-chińskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku

» Eugeniusz Mironowicz, Rola Iranu, Iraku i Syrii w polityce białoruskiej

» Tadeusz Kopyś, Polityka Turcji wobec Bałkanów Zachodnich po 2008 roku

» MYŚL POLITYCZNA

» Dymitr Romanowski, Chrześcijański konserwatyzm. Wybrane aspekty teologiczne w twórczości Filareta Moskiewskiego (Drozdowa)

» Roman Kwiecień, Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu. Rozważania w świetle filozofii Kanta

» Dariusz Grzybek, Idea narodowa a ustrój demokratyczny w publicystyce Mieczysława Szerera

» PAŃSTWO I PRAWO

» Łukasz Jakubiak, The parliamentary genesis of the French semi-presidentialism against the background of the process of presidentialisation of the Fifth Republic

» Maja Biernacka, Prawa człowieka i obywatela w Konstytucji RP a przyzwolenie na obecność islamu w Polsce. Badania postaw studentów Białegostoku

» Krzysztof Łabędź, Problemy związane z badaniem opozycji politycznej (przypadek Polski)

» Marek Delong, Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec wyborów parlamentarnych w 1991 roku

» KULTUROZNAWSTWO

» Tomasz Matras, Sport jako element europejskiej tożsamości w kontekście regulacji Unii Europejskiej