Numer 53

Pobierz numer bezpłatnie w formacie PDF.

 

Wydania papierowe (zamówienia): www.akademicka.pl/politeja.

 

 

Nr 53 (2/2018) 

 

Spis treści:

» WSPOMNIENIA

» Barbara Stoczewska, Marek Waldenberg – uczony niepokorny

» Edyta Chwiej, Janusz Józef Węc, Wspomnienie o Profesor Ewie Bojenko‑Izdebskiej

» STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

» Michał Drgas, Siła organizacji międzynarodowych i jej wyznaczniki

» Rafał Kopeć, Broń antysatelitarna. U progu drugiego etapu militaryzacji kosmosu

» Jadwiga Błahut-Prusik, Pomiędzy bezpieczeństwem, sekurytyzacją a językiem

» Michał Lubina, Nie tylko geopolityka. Relacje rosyjsko-chińskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku

» Eugeniusz Mironowicz, Rola Iranu, Iraku i Syrii w polityce białoruskiej

» Tadeusz Kopyś, Polityka Turcji wobec Bałkanów Zachodnich po 2008 roku

» MYŚL POLITYCZNA

» Dymitr Romanowski, Chrześcijański konserwatyzm. Wybrane aspekty teologiczne w twórczości Filareta Moskiewskiego (Drozdowa)

» Roman Kwiecień, Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu. Rozważania w świetle filozofii Kanta

» Dariusz Grzybek, Idea narodowa a ustrój demokratyczny w publicystyce Mieczysława Szerera

» PAŃSTWO I PRAWO

» Łukasz Jakubiak, The parliamentary genesis of the French semi-presidentialism against the background of the process of presidentialisation of the Fifth Republic

» Maja Biernacka, Prawa człowieka i obywatela w Konstytucji RP a przyzwolenie na obecność islamu w Polsce. Badania postaw studentów Białegostoku

» Krzysztof Łabędź, Problemy związane z badaniem opozycji politycznej (przypadek Polski)

» Marek Delong, Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec wyborów parlamentarnych w 1991 roku

» KULTUROZNAWSTWO

» Tomasz Matras, Sport jako element europejskiej tożsamości w kontekście regulacji Unii Europejskiej

» Paweł Malendowicz, Nacjonalistyczna idea narodu i państwa narodowego w socjologicznej analizie rodziny i domu rodzinnego

» Aleksandra Paprot-Wielopolska, Social and institutional construction of regional borders in the Western and Northern Lands – on the example of Żuławy and Powiśle

» Julita Biniewska, Kulturowa tożsamość emigranta rosyjskiego wobec świata zachodniego. Pola Elizejskie. Księga pamięci Wasilija Janowskiego

» Anna Kadykało, Trudne rozliczenie z radziecką przeszłością (na przykładzie opisu zbrodni katyńskiej w rosyjskich podręcznikach do historii)

» SPRAWOZDANIA

» Głosy w dyskusji z okrągłego stołu pt. „Między centrum a peryferiami: historia i współczesność nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce” zorganizowanego w ramach VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9 listopada 2017 roku

» RECENZJE

» Ryszard Stemplowski, Tom Junes, Student Politics in Communist Poland. Generations of Consent and Dissent

» Błażej Sajduk, Philip E. Tetlock, Dan Gardner, Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowania

» Jarosław Tomasiewicz, W. Julian Korab-Karpowicz, Harmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa

» Piotr Szymaniec, O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szczucki