Numer 55

Pobierz numer bezpłatnie w formacie PDF.

 

Wydania papierowe (zamówienia): www.akademicka.pl/politeja.

 

 

Nr 55 (4/2018) 

 

Spis treści:

» MYŚL POLITYCZNA

» Joanna Cichecka, Populizm – niejednoznaczny fenomen. Zestawienie perspektyw teoretycznych

» Maciej Zakrzewski, Z dziejów realizmu politycznego. Aleksander Bocheński i jego „Memoriał o polityce polskiej” z kwietnia 1945 r.

» Rafał Lis, Od pochwały „demokracji szlacheckiej” do krytyki „rządu monarchiczno-demokratycznego”. Konfederacja targowicka a tendencje rozwojowe szlacheckiego republikanizmu

» Piotr Musiewicz, Krytyka nowego prawa o ubogich w ujęciu ruchu oksfordzkiego (1833-1845)

» Damian Winczewski, Myśl wojskowa Mao Zedonga

» STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

» Janusz Hryniewicz, Długofalowe zmiany nierówności dochodów, ich społeczna doniosłość oraz związek z rozwojem gospodarczym – w perspektywie europejskiej i globalnej

» Filip Tereszkiewicz, Globalna strategia Unii Europejskiej: refleksja konstruktywistyczna

» Andrzej Jakubowski, Problemy rozwoju gospodarczego państw nieuznawanych na przykładzie Abchazji

» Rafał Czachor, Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji o władzę w postradzieckich systemach autorytarnych

» Anna Jach, Formy oddziaływania organów władzy wykonawczej na pozarządowe organizacje broniące praw człowieka w Rosji w latach 1991-1999

» ROSJOZNAWSTWO

» Katarzyna Duda, Mitologia radziecka (beletrystyka i reportaż rosyjski XX i XXI wieku)

» Anna Raźny, Tożsamość narodu rosyjskiego w ujęciu Fiodora Dostojewskiego

» Agata Kilar, Zabójstwo ideologiczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego

» MEDIOZNAWSTWO

» Maciej Miżejewski, Polityczne konsekwencje nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016

» RECENZJE

» Jarosław Tomasiewicz, W. Julian Korab-Karpowicz, Harmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa

» Tomasz Kośmider, Roberta Łoś, Soft Power we współczesnych stosunkach międzynarodowych