Rada Programowa

Rada Programowa / Advisory Board

 • Prof. Jerzy Axer (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Andrea Ciampani (LUMSA, Roma)
 • Prof. Bretislav Dancak (Masaryk University, Brno)
 • Prof. Rahul Peter Das (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
 • Prof. Taras Finikov (KROK University in Kiev)
 • Prof. Saleh K. Hamarneh (Jordan University)
 • Prof. Ferenc Hörcher (Pázmány Péter Catholic University, Budapest)
 • Prof. Alvydas Jokubaitis (Vilnius University)
 • Prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
 • Prof. Andrzej Mania (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
 • Prof. Tadeusz Paleczny (Instytut Studiów Regionalnych UJ)
 • Dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ)
 • Prof. Anna Raźny (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)
 • Prof. John Robertson (Cambridge University)
 • Prof. Irena Stawowy-Kawka (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
 • Prof. Noël O'Sullivan (University of Hull)
 • Prof. Adam Walaszek (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ)
 • Prof. Andrey Yuriyevich Shutov (Lomonosov Moscow State University)
 • Prof. Andrzej Zięba (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)