Recenzenci

Zespół recenzentów / Reviewers

 • Saad Abudayeh (Jordan University)
 • Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński)
 • Maksim Bulachtin (Perm University)
 • Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski
 • Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński)
 • Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)
 • Andrzej Dudek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Wojciech Kaute (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)
 • Paulina Kewes (University of Oxford)
 • Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Gerhard Meiser (Universität Halle)
 • Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Andrea Schmidt (Pecs University)
 • Mieczysław Smoleń (Uniwersytet Jagielloński)
 • Barbara Stoczewska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Lucjan Suchanek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
 • Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dariusz Szpoper (Uniwersytet Gdański)
 • Janusz J. Węc (Uniwersytet Jagielloński)
 • Howard Williams (Aberystwyth University)
 • Ryszard Zięba(Uniwersytet Warszawski)