Wymogi formalne

 1. Teksty w formacie Word prosimy nadsyłać na adres mailowy: politeja@uj.edu.pl
   
 2. Artykuł powinien być nie krótszy niż 1 arkusz wydawniczy, tj. 40.000 znaków liczonych wraz z przypisami i spacjami. Maksymalna objętość artykułu to 10.000 słów (wliczając bibliografię i przypisy).
   
 3. Oprócz przypisów dolnych artykuł musi zawierać bibliografię wszystkich przywoływanych w tekście prac.
   
 4. Na pierwszej stronie artykułu prosimy podać następujące dane:
      Imię i nazwisko autora
      Afiliacja
      Adres email
      Adres do korespondencji
      Liczba znaków (z przypisami i spacjami)
      Tytuł
   
 5. W tekście artykułu powinien być zawarty abstrakt w języku angielskim (do 10 wierszy) wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu oraz biogram.
   
 6. W przypadku recenzji książek prosimy o dołączenie biogramu.
   
 7. Prosimy o podanie 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
   
 8. Przypisy dolne powinny być zgodne z wzorcem stosowanym w „Politei" dostępnym na stronie czasopisma (odrębny wzorzec dla artykułów w języku angielskim).
   
 9. Autorzy otrzymują do wglądu i akceptacji korektę wydawniczą tekstów, którą we wskazanym terminie należy odesłać do wydawnictwa po wprowadzeniu własnych zmian i/lub uzupełnień.
   
 10. Po zaakceptowaniu tekstu do druku Autorzy podpisują umowę autorską z wydawnictwem Księgarnia Akademicka wydającym „Politeję".