Wymogi formalne

  1. Teksty w formacie Word prosimy nadsyłać na adres mailowy: politeja@uj.edu.pl
     
  2. Artykuł powinien być nie krótszy niż 1 arkusz wydawniczy, tj. 40.000 znaków liczonych wraz z przypisami i spacjami. Maksymalna objętość artykułu to 10.000 słów (wliczając bibliografię i przypisy).
     
  3. Oprócz przypisów dolnych artykuł musi zawierać bibliografię wszystkich przywoływanych w tekście prac.
     
  4. Na pierwszej stronie artykułu prosimy podać następujące dane:
        Imię i nazwisko autora
        Afiliacja
        Adres email
        Adres do korespondencji
        Liczba znaków (z przypisami i spacjami)
        Tytuł
     
  5. W tekście artykułu powinien być zawarty abstrakt w języku angielskim (do 10 wierszy) wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu oraz biogram.
     
  6. W przypadku recenzji książek prosimy o dołączenie biogramu.
     
  7. Prosimy o podanie 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
     
  8. Przypisy dolne powinny być zgodne z wzorcem stosowanym w „Politei" dostępnym na stronie czasopisma (odrębny wzorzec dla artykułów w języku angielskim).
     
  9. Autorzy otrzymują do wglądu i akceptacji korektę wydawniczą tekstów, którą we wskazanym terminie należy odesłać do wydawnictwa po wprowadzeniu własnych zmian i/lub uzupełnień.
     
  10. Po zaakceptowaniu tekstu do druku Autorzy podpisują umowę autorską z wydawnictwem Księgarnia Akademicka wydającym „Politeję".